Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika.

Pracownik jest obowiązany dbać o swoje bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, a przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków.

Każdy pracownik w miejscu pracy obowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby nie dopuścić do wypadku, zdarzenia w miejscu pracy należy przestrzegać przepisów bhp, brać udział w szkoleniu wstępnym i okresowym, poddawać się badaniom lekarskim.

Ważne jest aby w każdym miejscu pracy dbać o należyty ład i porządek w miejscu jej wykonywania.

W miejscach do tego wyznaczonych stosować ochronniki słuchu.

Nie używać rękawic przy ruchomych częściach maszyn, na przykład przy wiertarkach obrotowych.

Tam gdzie jest to wymagane zakładać kaski ochronne, odzież i obuwie robocze.

Pracownik ma obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej, odzież obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej.

Pracownik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu koledze w pracy, a w przypadku zauważenia niebezpieczeństwa, natychmiast, jeśli to możliwe poinformować o przełożonego, chodzi o to, aby odpowiednio zareagować, a czasem jeśli to konieczne wstrzymać pracę maszyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>