wypadek ciężki

Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)

Do rodzajów wypadków przy pracy zaliczmy wypadek: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy.

Za wypadek śmiertelny przy pracy, uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika.

Pracownik jest obowiązany dbać o swoje bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, a przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków.

Każdy pracownik w miejscu pracy obowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, co zarazem zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Czytaj więcej