wynagrodzenie

Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Na pewno o wysokości wynagrodzenia może świadczyć na przykład wysoka absencja pracownika.

Starania pracownika/ów, dzięki któremu/ym nastąpił wzrost jakości produktu, bądź usługi, co korzystnie wpłynęło na rozwój firmy, może prowadzić do większego wynagrodzenia.

Czytaj więcej