organizacja

Organizacja stanowiska komputerowego

Stanowisko komputerowe musi być zorganizowane w taki sposób aby było zgodne z przepisami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać ważne badania lekarskie.

Czytaj więcej