maszyny

Bezpieczeństwo pracy przy maszynach.

Ważne jest, aby przestrzegać przepisów oraz zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku maszyn i urządzeń.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem.

Czytaj więcej