klasyfikacja wypadków

Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)

Do rodzajów wypadków przy pracy zaliczmy wypadek: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy.

Za wypadek śmiertelny przy pracy, uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Czytaj więcej