czas pracy

Przerwy w pracy od komputera.

Każdemu pracownikowi pracującemu przy komputerze przysługuje 5 – minutowa przerwa. Przerwy te pomagają oderwać oczy od pracy na monitorze komputera, a także zmienić pozycje ciała.

Przepisy wymagają, aby pracownik przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy zajmował się wyłącznie obsługą monitora ekranowego. Czytaj więcej

Przerwy w pracy – kiedy więcej?

Prawo do przerwy przysługuje każdemu pracownikowi w związku w wykonywana przez niego pracą.

Kodeks pracy mówi nam o pewnych okresach w czasie pracy. Za przerwę w pracy uznaje się czas przeznaczony na spożycie posiłku, czas na chwilowy odpoczynek, oraz przerwa na karmienie piersią.

Czytaj więcej