choroba zawodowa

Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa?

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie które wystąpiło nagle, nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, lub spowodowało uraz lub śmierć.

Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj więcej