bhp

Szkolenie wstępne ogólne

Szkolenie wstępne obowiązuje każdego kto przyjmuje się do pracy i każdy przyjmowany do zakładu pracy powinien takie szkolenie odbyć.

Szkolenie wstępne jest dzielone na dwie części, pierwsza to instruktaż ogólny, a druga to instruktaż stanowiskowy.

Czytaj więcej

Terminy szkoleń BHP

Terminy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są inne dla wstępnych a inne dla okresowych.

Szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe, muszą być przeprowadzane zawsze w dniu podpisania umowy, przed dopuszczeniem do pracy. Nie powinny odbywać się wcześniej.

Czytaj więcej

Jakie wyróżniamy szkolenia BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń, są to szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe.

Szkolenia zarówno wstępne jak i okresowe przeprowadza pracodawca na koszt własny i w godzinach pracy.

Czytaj więcej

Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń BHP.

Szkolenia dzielimy na wstępne i okresowe.

Każdy nowo zatrudniający się pracownik, ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno odbywać się na koszt pracodawcy i powinno trwać w godzinach pracy.

Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP.

Pracodawca jest obowiązany zadbać o przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem go na stanowisko pracy. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i w czasie trwania pracy.

Pracodawca jest obowiązany również dbać o szkolenia okresowe u pracowników.

Czytaj więcej

Szkolenie BHP – czy musi być nudne?

Szkolenia muszą przechodzić wszyscy podejmujący pracę, a także pracujący już, którzy muszą odbywać szkolenia okresowe. Wszystkie szkolenia muszą być na temat danego stanowiska pracy, które maja wykonywać. Szkolenia mają zachęcać do ich uczestniczenia, i muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby każdy przeszkolony pracownik wyniósł ze szkolenia jak najwięcej.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracy przy maszynach.

Ważne jest, aby przestrzegać przepisów oraz zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku maszyn i urządzeń.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem.

Czytaj więcej

Organizacja stanowiska komputerowego

Stanowisko komputerowe musi być zorganizowane w taki sposób aby było zgodne z przepisami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać ważne badania lekarskie.

Czytaj więcej

Przerwy w pracy od komputera.

Każdemu pracownikowi pracującemu przy komputerze przysługuje 5 – minutowa przerwa. Przerwy te pomagają oderwać oczy od pracy na monitorze komputera, a także zmienić pozycje ciała.

Przepisy wymagają, aby pracownik przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy zajmował się wyłącznie obsługą monitora ekranowego. Czytaj więcej

Przerwy w pracy – kiedy więcej?

Prawo do przerwy przysługuje każdemu pracownikowi w związku w wykonywana przez niego pracą.

Kodeks pracy mówi nam o pewnych okresach w czasie pracy. Za przerwę w pracy uznaje się czas przeznaczony na spożycie posiłku, czas na chwilowy odpoczynek, oraz przerwa na karmienie piersią.

Czytaj więcej