Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń BHP.

Szkolenia dzielimy na wstępne i okresowe.

Każdy nowo zatrudniający się pracownik, ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno odbywać się na koszt pracodawcy i powinno trwać w godzinach pracy.

Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe bhp odbywają się co pewien czas dla pracowników już pracujących w zakładzie pracy. Szkolenia okresowe również przeprowadzane są na koszt pracodawcy i odbywają się w godzinach pracy. Szkolenia okresowe pracowników należy okresowo powtarzać, gdyż celem ich jest uaktualnienie oraz przypomnienie przepisów i zasad dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ważnym też jest, aby stale przeprowadzać szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy odbywający szkolenie muszą przede wszystkim słuchać i uczestniczyć w trakcie szkolenia.

Ich zadaniem jest brać czynny udział w przeprowadzanym szkoleniu, zaznajamiać się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy, którzy dobrze słuchają i biorą udział w szkoleniu wiedzą jak dobrze postępować na stanowisku pracy, jak dbać o swoje życie i zdrowie w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a dzięki temu mogą zapobiec i uniknąć wypadkom, oraz problemom w związku z wykonywaną pracą. Pracownicy odbywający szkolenie mają też obowiązek poddawać się testom sprawdzającym ich wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>