Jakie wyróżniamy szkolenia BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń, są to szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe.

Szkolenia zarówno wstępne jak i okresowe przeprowadza pracodawca na koszt własny i w godzinach pracy.

Szkolenia wstępne dzielą się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przeprowadza się przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Instruktaż ogólny przeprowadza specjalista bhp – pracownik służby bhp, lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, może też być pracownik wyznaczony przez pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się na stanowisku pracy, na którym będziemy wykonywać obowiązki przed przystąpieniem do pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, lub pracodawca, bądź osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadająca wiedzę na temat danego stanowiska.

Natomiast szkolenie okresowe są organizowane dla pracowników, celem aktualizacji wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe dotyczą wszystkich pracowników z uwzględnieniem czasookresów

- nie rzadziej niż raz na 3 lata w formie instruktażu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

- nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowniczego, dla osób będących pracodawcami, lub kierujących pracownikami, pracownicy służb bhp, oraz pracownicy administracyjno – biurowi.

Każde szkolenie jest przystosowane do rodzaju wykonywanych obowiązków na danym stanowisku. Na pewno inne szkolenie będzie dla pracowników biurowych, administracyjnych, a inne dla pracowników budowy, zajmujących stanowiska robotnicze. Różnić się będą również testy sprawdzające wiedzę dotyczącą bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Inny rodzaj testu będzie dla grupy pracujących umysłowo, biurowych, a inny dla pracujących fizycznie na przykład dla operatorów dźwigów, czy spawaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>