Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Na pewno o wysokości wynagrodzenia może świadczyć na przykład wysoka absencja pracownika.

Starania pracownika/ów, dzięki któremu/ym nastąpił wzrost jakości produktu, bądź usługi, co korzystnie wpłynęło na rozwój firmy, może prowadzić do większego wynagrodzenia.

Wynagrodzenia, pochwały, nagrody, pikniki, wycieczki dla pracowników też mogą korzystnie wpływać na pracę całej załogi, ich większe starania.

Istnieją firmy, sklepy, w których stosuje się wyższe wynagrodzenie poprzez wyrobienie normy sprzedaży produktów w danym miesiącu, na przykład miesiąc wzrostu sprzedaży równa się wzrostowi premii.

Posiadanie przez pracownika odpowiednich kwalifikacji i umiejętności przyczyniają się do wyższej płacy. Odpowiednie kwalifikacje i dyplomy również podnoszą wartość pracownika w danej firmie.

Pracownik, który dba o stan bezpieczeństwa i higieny pracy, stosuje się do przepisów i zasad obowiązujących w zakładzie pracy może również przyczynić się do zwiększenia wynagrodzenia.

Pracownik, który stosuje odpowiednio kask oraz inne środki ochrony indywidualnej, jest mniej narażony na niebezpieczeństwo w miejscu pracy, niż ten pracownik, który się w ogóle nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to w zakładach pracy mogą być stosowane lepsze wynagrodzenia z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>