BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy a BHP

Jaki mają cel usługi BHP Opole, że są tak często zamawiane przez wiele firm z całego kraju? Oczywiście poprawa bezpieczeństwa pracowników i klientów w miejscu pracy. Obiekty takie powinny spełniać wszystkie wymogi przeciwpożarowe i inne. Firmy BHP zajmują się również organizowaniem szkoleń, podczas których przekazywana jest niezbędna wiedza na temat tego, jakie wymogi trzeba spełnić, aby dany obiekt i sposób pracy był bezpieczny.

Niestety, nie zawsze usługi i doradztwo BHP Opole są w stanie zapobiec wypadkom. Wiele z nich zachodzi z powodów obiektywnych i niezależnych od ludzi. W takich momentach trzeba być przygotowanym na udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Do czasu pojawienia się na miejscu pogotowia ratunkowego, pomoc powinna być udzielona przez odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy poznali wszystkie najważniejsze zasady BHP.

Organizowanie cyklicznych szkoleń BHP jest bardzo ważne, zarówno z punktu widzenia pracowników i pracodawców. Odpowiednio przeszkolone osoby są w stanie udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej, która w wielu przypadkach może nawet uratować komuś życie. Jeżeli nie wiesz jak często urządzać tego rodzaju szkolenia, usługi i szkolenia BHP Opole pomogą ci znaleźć prawidłową odpowiedź. Dzięki takim usługom nie tylko wykonasz szkolenie profesjonalnie, ale wydatnie zwiększysz poziom bezpieczeństwa swoich pracowników.

Szkolenie wstępne ogólne

Szkolenie wstępne obowiązuje każdego kto przyjmuje się do pracy i każdy przyjmowany do zakładu pracy powinien takie szkolenie odbyć.

Szkolenie wstępne jest dzielone na dwie części, pierwsza to instruktaż ogólny, a druga to instruktaż stanowiskowy.

Czytaj więcej

Terminy szkoleń BHP

Terminy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są inne dla wstępnych a inne dla okresowych.

Szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe, muszą być przeprowadzane zawsze w dniu podpisania umowy, przed dopuszczeniem do pracy. Nie powinny odbywać się wcześniej.

Czytaj więcej

Jakie wyróżniamy szkolenia BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń, są to szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe.

Szkolenia zarówno wstępne jak i okresowe przeprowadza pracodawca na koszt własny i w godzinach pracy.

Czytaj więcej

Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń BHP.

Szkolenia dzielimy na wstępne i okresowe.

Każdy nowo zatrudniający się pracownik, ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno odbywać się na koszt pracodawcy i powinno trwać w godzinach pracy.

Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP.

Pracodawca jest obowiązany zadbać o przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem go na stanowisko pracy. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i w czasie trwania pracy.

Pracodawca jest obowiązany również dbać o szkolenia okresowe u pracowników.

Czytaj więcej

Szkolenie BHP – czy musi być nudne?

Szkolenia muszą przechodzić wszyscy podejmujący pracę, a także pracujący już, którzy muszą odbywać szkolenia okresowe. Wszystkie szkolenia muszą być na temat danego stanowiska pracy, które maja wykonywać. Szkolenia mają zachęcać do ich uczestniczenia, i muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby każdy przeszkolony pracownik wyniósł ze szkolenia jak najwięcej.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracy przy maszynach.

Ważne jest, aby przestrzegać przepisów oraz zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku maszyn i urządzeń.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem.

Czytaj więcej

Organizacja stanowiska komputerowego

Stanowisko komputerowe musi być zorganizowane w taki sposób aby było zgodne z przepisami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać ważne badania lekarskie.

Czytaj więcej

Przerwy w pracy od komputera.

Każdemu pracownikowi pracującemu przy komputerze przysługuje 5 – minutowa przerwa. Przerwy te pomagają oderwać oczy od pracy na monitorze komputera, a także zmienić pozycje ciała.

Przepisy wymagają, aby pracownik przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy zajmował się wyłącznie obsługą monitora ekranowego. Czytaj więcej