Bezpieczeństwo pracy przy maszynach.

Ważne jest, aby przestrzegać przepisów oraz zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku maszyn i urządzeń.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem.

Ważne jest też, aby zapewnić przy maszynach odpowiednie oświetlenie – takie badania natężenia oświetlenia robi na przykład firma Proinspekt z Opola.

Maszyny i inne urządzenia muszą spełniać określone wymagania, pracodawca obowiązany jest wyposażyć je w odpowiednie zabezpieczenia.

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości.

Maszyny powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pracownicy maja obowiązek dbać o należyty stan maszyn i urządzeń w miejscu pracy.

Maszyny muszą być wyposażone w urządzenia ochronne, które powinny zapewniać bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze maszyn, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu.

Używanie maszyny bez wymaganego środka ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Ważne jest, aby stosowane maszyny i urządzenia posiadały osłony zabezpieczające dostęp do strefy niebezpiecznej.

Przed przystąpieniem na stanowisko pracy przy maszynach, ważne jest aby zaznajomić się z instrukcją bhp na danym stanowisku i danej maszyny bądź urządzenia.

W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne zakładanie i zrzucanie pasów pędnych, lin i taśm. Czynności te wykonuje się wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń przeznaczonych do tego celów.

Maszyny będące w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi czy nadzoru, chyba że dokumentacja na to pozwala.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>